Voorwaarden


1 Annulatie: De overeenkomst kan door de aanvrager ten allen tijde gewijzigd of ontbonden worden mits betaling van een forfaitaire vergoeding: a. Meer dan 24 uur voor de opdracht: 50 % van de prijs. b. Minder dan 24 uur voor de opdracht: 100 % van de prijs.

2 Strengst verboden: Roken.

3 Gordel: De reiziger is verplicht bij het instappen van de wagen zijn gordel onmiddellijk om te doen. Een opgelegde boete die voortvloeit uit het zich niet houden aan deze verplichting wordt op de reiziger verhaald.

4 Tussenstops: Indien er een tussenstop gemaakt dient te worden, gelieve dit bij uw bestelling duidelijk te vermelden. Niet vermelde tussenstops op de chauffeur hun planning, zullen achteraf verrekend worden.

5 Wachttijd: Bij ophaling op de luchthaven is een wachttijd van 45 minuten na landing in de prijs inbegrepen, na 45 minuten zal de chauffeur een wachtgeld van 11 euro per begonnen halfuur aanrekenen, indien dit tijdig gecommuniceerd is zal er geen meerprijs zijn. Indien u vertraging langer dan 45 minuten is, graag verwittigen op het nummer 0471 46 87 42.

6 Vertragingen: Tito kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging veroorzaakt door ons of door overmacht. Doch zal TITO het nodige doen om een correcte service te bieden.